Naziv tvrtke:
Štasni d.o.o. PJ Štasni Savska
Sjedište tvrtke:
Savska cesta 170
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
++385 1 6192 023
Fax:
++385 1 6192 022
E-mail:
Matični broj:
1242334
Sudski registar:
Zagreb
Matični broj subjekta:
080101368
PDV-ID:
96874956915
Banka:
Erste & Steiermärkische banka
Broj banke:
Broj računa:
2402006-1100062804
IBAN: