Naziv tvrtke:
Štasni d.o.o. PJ Štasni Savska
Sjedište tvrtke:
Savska cesta 170
10000 Zagreb
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 1 6192 023
Fax:
+385 1 6192 022
E-mail:
Matični broj:
080101368
Sudski registar:
OIB:
96874956915
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: